ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« September 2020 »
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

กิจกรรม

ข่าว

โรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดโคราชผลผลิตสูญ 80% (ข่าววันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
โรคใบด่างมันสำปะหลัง ระบาดอำเภอเสิงสาง โคราช ผลผลิตของเกษตรกร เสียหายไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเสิงสาง หลังพบว่า ในพื้นที่เกิดการระบาดอย่างหนัก ของโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง ทำให้ผลผลิตของเกษตรกร เสียหายไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างหัวมันจะมีขนาดเล็ก เป็นรากฝอย ขายไม่ได้ราคา ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนย่อยยับ จึงต้องเร่งรณรงค์เกษตรกรเว้นการปลูกมันสำปะหลัง แล้วหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนเป็นการชั่วคราว เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค

นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง เปิดเผยว่า อำเภอเสิงสางมีพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 140,000 ไร่ และจากรายงานล่าสุด พบว่า มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและติดเชื้อโรคใบด่างรวมกว่า 90,000 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ซึ่งกระจายอยู่ในทุกตำบลของอำเภอเสิงสาง จึงถือว่าเป็นปัญหารุนแรงที่ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน

โดยหากไร่มันสำปะแปลงใด เกิดการระบาดของโรค ผลผลิตก็จะเสียหายไปกว่า 80 % ซึ่งจากเดิมเคยได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 6 ตัน จะเหลืออยู่ไม่ถึง 1 ตัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญอย่างมาก จึงได้ระดมสมองทุกฝ่ายเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล อาทิ ขอให้มีการกำหนดเงินค่าชดเชยแก่เกษตรกรที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการทำลายต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดโรคไร่ละ 5,160 บาท โดยจะต้องพร้อมใจกันทำลายพร้อมๆกัน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค รวมถึง เรื่องการห้ามย้ายท่อนพันธุ์ในพื้นที่ที่เกิดการระบาดอย่างเด็ดขาด ซึ่งในส่วนนี้ได้มีประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอเสิงสางทั้งอำเภอ โดยห้ามขนพันธุ์มันสำปะหลังออกจากพื้นที่อย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นขณะนี้ทางจังหวัดกำลังเตรียมจัดหาท่อนพันธุ์สะอาดและต้านทานโรค มาทดแทนต้นพันธุ์ที่ต้องทำลายทิ้ง เพื่อให้การระบาดของโรคนี้หยุดลงให้ได้

 
ที่มา: สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_726670/