ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« January 2021 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

ข่าว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ปีนี้ผลผลิต ‘ข้าว-มัน-ข้าวโพด’ สดใส (ข่าววันที่ 25 มิถุนายน 2563)
สศก. คาดข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้น

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดว่าผลผลิตสินค้าหลายชนิดปี 2563 จะเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังโรงงาน หากพิจารณาสินค้าแต่ละชนิด พบว่า ข้าวนาปี ปี 2564 เริ่มปลูกเดือนพ.ค.-ต.ค.2563 เก็บเกี่ยวช่วงส.ค. 2563-ก.พ. 2564 คาดว่าเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 60.49 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.15% ให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 25.18 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 4.17% โดยผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 416 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 4% 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563 แบ่งเป็น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 เริ่มปลูกเดือนมี.ค.-ต.ค. 2563 เก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิ.ย. 2563-ก.พ. 2564 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 เริ่มปลูกเดือนพ.ย. 2563-ก.พ. 2564 เก็บเกี่ยวช่วงเดือนก.พ.ถึงเดือนพ.ค. 2564 คาดว่า ทั้ง 2 รุ่น เนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 6.66 ล้านไร่ ลดลง 0.97% ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 4.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.36% ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ทั้งประเทศ 701 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 9.53% ซึ่งภาพรวมแม้ว่าเนื้อที่เพาะปลูกจะลดลง แต่เนื่องจากปีที่แล้วผลผลิตเสียหายจากภัยแล้งและการระบาดของหนอนกระทู้
 
มันสำปะหลังโรงงานปี 2564 เริ่มปลูกมากช่วงมี.ค. ถึงเดือนพ.ค. 2563 เก็บเกี่ยวช่วงตั้งแต่ ต.ค. 2563-ก.ย. 2564 คาดว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 8.84 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 1.20% ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 29.90 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.83% ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั้งประเทศ 3,382 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 3.58% โดยเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ทุกภาค จากที่เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังแทนอ้อยโรงงานที่ราคามีแนวโน้มลดลง ปลูกแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากหนอนกระทู้ และบางพื้นที่ปลูกแทนในพื้นที่ยางพารา โดยผลผลิตปีนี้อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นปี 2563 แต่ในช่วงเดือนมิ.ย. 2563 ถึงปี 2564 คาดว่าปริมาณน้ำฝนจะเพียงพอในช่วงมันสำปะหลังเริ่มลงหัวและสะสมอาหาร ประกอบกับเกษตรกรสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและกำจัดโรคใบด่างได้มากขึ้น ใช้ท่อนพันธุ์ดีและไม่เป็นโรค จึงส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
 
 
ที่มา: ข่าวสด
https://www.khaosod.co.th/economics/news_4383523