ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« January 2021 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

ข่าว

ก.พาณิชย์-เกษตรผนึกยกระดับรายได้เกษตรกร (ข่าววันที่ 10 มิถุนายน 2563)
กระทรวงพาณิชย์-เกษตร ตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันเกษตรวิถีใหม่ ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันแถลงวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต

โดยซึ่งทั้ง 2 กระทรวง ได้ตั้งคณะทำงาน โดยมีปลัดกระทรวง ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนในรูปแบบของเกษตรวิถีใหม่ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เน้นแผนงานในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เพื่อใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์ม ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในภาคการผลิต การแปรรูปและการตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าเกษตรไทยในด้านคุณภาพความปลอดภัย พัฒนาคนรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด และที่สำคัญคือการตลาดทั้งภายในประเทศเอง ที่จะจัดทีมเซลล์แมน ของพาณิชย์จังหวัดและผู้ประกอบการ

ส่วนตลาดต่างประเทศ จะใช้ทูตพาณิชย์และผู้ส่งออก มาเป็นทีมเซลล์แมน ร่วมกันทำตลาดทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำได้ทันท่วงที โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับเกษตรกรไทย ให้ก้าวพ้นจากความยากจน ที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัว

 
ที่มา: สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
https://www.innnews.co.th/economy/news_696301/