ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« July 2020 »
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

กิจกรรม

ข่าว

โหลดฟรี!! “Farmbook” ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เลี่ยงเดินทาง เสี่ยงไวรัสโควิด-19 (ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2563)
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกร โหลดฟรี Farmbook ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตรวจสอบการรับสิทธิ์ต่างๆ เลี่ยงเดินทาง-ลดเสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโควิด

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) ล่าสุด จากเดิมใช้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 จากประกาศจากกรมการค้าภายใน และติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน Farmbook มียอดการดาวน์โหลดรวมจำนวนกว่า 1.6 ล้านครัวเรือน จากจำนวนเกษตรกรที่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ในการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ได้ 4 ประเภท คือ
1.การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา คือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน
2.การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ/ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น
3.การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ
4.การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย
 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook)” ทางระบบออนไลน์ โดยสำรวจเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประมวลผลข้อมูลนำมาปรับปรุง ผลการสำรวจ พบว่า มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นรวม 49,579 เครื่อง โดยเกษตรกรให้คะแนนความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ที่ 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน นอกจากนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นว่า การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐด้วย
 
“กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Farmbook ไปใช้งานได้ ซึ่งยังเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยที่จะลดการเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอ และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร มีความห่วงใย และให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเต็มที่ โดยมีมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เกิดความปลอดภัยตามที่กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข แนะนำไว้อย่างเคร่งครัดด้วย”รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว
 
 
ที่มา: สยามรัฐ
https://siamrath.co.th/n/141469