ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคม แป้งมันสำปะหลัง จุดเริ่มต้นของการไปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
EN TH

« December 2018 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

กิจกรรม

มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" (วันที่ 1-7 ธ.ค. 2561)
วันที่ : 1 ธันวาคม 2561
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์เกษตรจัดมหกรรมใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้านจัดการทรัพยากรดิน สาระ-ความสนุกครบครัน 1-7 ธ.ค.นี้

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” และวันดินโลก ขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2561 โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน การปรับปรุงบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์ การจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของนักปฐพีวิทยาทั่วโลก  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ จึงผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงด้วยสื่อ แสง เสียง และเทคนิครูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ด้านต่างๆ ในชุดนิทรรศการ “พระเจ้าแผ่นดิน” นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำเสนอเรื่องราว “ดินโลก ดินเรา” ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการแก้ปัญหาเรื่อง ดิน น้ำ ป่า และคน ให้กับพสกนิกรไทย 

รวมถึงนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กว่า 50 รูปแบบ อีกทั้งยังมีการอบรมการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนทั่วไป ศาสตร์พระราชา วิชาของแผ่นดิน กว่า 50 วิชา ลงทะเบียนเรียนฟรี !!! และตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ ต้นไม้ อาหาร เครื่องดื่มพื้นบ้าน จำนวนกว่า 300 บูท ตลอดจนกิจกรรมสีสัน เพลิดเพลิน เกมงานวัดย้อนยุค สัตว์เลี้ยงน่ารักในวิถีเกษตร

และวันเดียวกันนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียง สู่ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ สืบทอดและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สังคม ในทุกภารกิจและร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดเกษตรพอเพียง โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ นำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้าม โรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333 Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 (วันที่ 1-9 ธ.ค. 2561)
วันที่ : 1 ธันวาคม 2561
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดงาน “เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์” ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม นี้

งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงงานด้านการเกษตร ซึ่ง งาน “เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 ” จะเป็นงานที่รวมกิจกรรมหลายอย่างไว้ด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากร นักศึกษาและชุมชนให้เกิดการพัฒนา ปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดความคิดและนำความรู้รวมทั้งประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการพืชศาสตร์ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียงแล้ว ยังมีนิทรรศการตามรอยบัว บาทบงสุ์พระทรงศรี ที่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดจนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นยังจะมีการจัดบูทแสดงผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการเกษตร อาทิ นิทรรศการภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ , นิทรรศการสวนสัตว์, นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช ,นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ฯลฯ กิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเกษตร ,กิจกรรมทายปัญหาทางพืช,การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ,การบริการทางวิชาการ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร,เครื่องมือทางการเกษตร รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายอีกด้วย

สำหรับงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2561 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี